Spring | Full
Course name Lean as the Cornerstone of Efficiency 4 ECTS
Course date 09.01.2023 - 05.05.2023
Institution HAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Veli-Jukka Kara
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 14.12.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Lean as the Cornerstone of Efficiency 4 ECTS

09.01.2023 - 05.05.2023

Course description

Opiskelija hallitsee Leanin peruskäsitteet ja keskeisen sanaston. Hänellä on valmius käyttää yleisempiä Lean-menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija kohdistaa huomionsa resurssitehokkuudesta prosessin virtaustehokkuuteen ja resurssiajattelusta asiakasajatteluun. Hän osaa soveltaa Lean-ajattelun perusperiaatteita omaan työhönsä/opiskeluunsa.

Sisältö:

 • johdatus Lean-ajatteluun ja -käsitteisiin
 • prosessin virtaustehokkuus
 • nykytilan kuvaus, virtaus ja mittaus
 • Lean työkaluja

 

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5. Arviointi tapahtuu tehtäväkokonaisuuksien sekä opiskelijan aktiivisuuden perusteella. Arviointi suoritetaan moduulin päättyessä.

 

Course way of working and time table

Kurssi on suoritettava totetusajanjakson kuluessa.

Koska kyseessä on verkkototeutus, voidaan opintojakso suorittaa alkamis- ja päättymispäivien puitteissa varsin joustavasti. Kurssin voi aloittaa välittömästi ilmoittautumisen hyväksymisen ja opintojakson avautumisen jälkeen. Aikaa on hyvä varata noin 8 viikkoa. Kaikki oppimistehtävät tulee kuitenkin olla tehtynä toteutuksen päättymispäivään mennessä.

 

Course info

Oppimateriaali jaetaan opintojakson Moodle alustan kautta. Osa materiaalista englanninkielistä.

 

Course additional info

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

 

Course enrolment info

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.