Fall
Course name Lean as the Cornerstone of Efficiency 4 ECTS
Course date 22.08.2023 - 13.10.2023
Institution HAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Veli-Jukka Kara
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.05.2023 - 06.10.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Lean as the Cornerstone of Efficiency 4 ECTS

22.08.2023 - 13.10.2023

Course description

Opiskelija hallitsee Leanin peruskäsitteet ja keskeisen sanaston. Hänellä on valmius käyttää yleisempiä Lean-menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija kohdistaa huomionsa resurssitehokkuudesta prosessin virtaustehokkuuteen ja resurssiajattelusta asiakasajatteluun. Hän osaa soveltaa Lean-ajattelun perusperiaatteita omaan työhönsä/opiskeluunsa.

Sisältö:

 • johdatus Lean-ajatteluun ja -käsitteisiin
 • prosessin virtaustehokkuus
 • nykytilan kuvaus, virtaus ja mittaus
 • Lean työkaluja

 

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5. Arviointi tapahtuu tehtäväkokonaisuuksien sekä opiskelijan aktiivisuuden perusteella. Arviointi suoritetaan moduulin päättyessä.

 

Course way of working and time table

Kurssi on suoritettava totetusajanjakson kuluessa.

Koska kyseessä on verkkototeutus, voidaan opintojakso suorittaa alkamis- ja päättymispäivien puitteissa varsin joustavasti. Kurssin voi aloittaa välittömästi ilmoittautumisen hyväksymisen ja opintojakson avautumisen jälkeen. Aikaa on hyvä varata noin 8 viikkoa. Kaikki oppimistehtävät tulee kuitenkin olla tehtynä toteutuksen päättymispäivään mennessä.

 

Course info

Oppimateriaali jaetaan opintojakson Moodle alustan kautta. Osa materiaalista on englanninkielistä.

 

Course additional info

 • Turun AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua tälle opinnolle Pepissä.
 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

 

Course enrolment info

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Turku AMK:n opiskelija, ilmoittaudu Pepissä
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla