Summer | Full
Course name Leikki, liike ja ilmaisu hyvinvoinnin lähteinä
Course date 01.05.2024 - 31.08.2024
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Pipsa Murto, Jenni Jukkala-Kylliäinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 18.03.2024 - 14.04.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Leikki, liike ja ilmaisu hyvinvoinnin lähteinä

01.05.2024 - 31.08.2024

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • kuvata ja tunnistaa leikin kehitysvaiheita, merkitystä ja sitä selittäviä teorioita
 • ohjata ja mahdollistaa leikkiä vuorovaikutusta, ilmaisua ja tunnesäätelyä tukevana menetelmänä
 • tunnistaa leikin ja liikkumisen mahdollisuuksia sekä rajoittavia tekijöitä
 • käyttää ja soveltaa liikkeen ja ilmaisun monien muotojen mahdollisuuksia ja keinoja/menetelmiä arjen tavoitteellisessa ohjaustyössä
Sisältö:
 • Leikki lapsen eri kehitysvaiheissa ja leikin teoria
 • Lapsen motorinen kehitys ja liikkuminen lapsen eri kehitysvaiheissa
 • Vertaissuhteiden ja osallisuuden tukeminen luovan toiminnan kautta
 • Leikin, liikkeen ja ilmaisun mahdollisuudet lapsen tunteiden ja stressin säätelyssä
 • Luovuus ja ilmaisun soveltavat muodot vuorovaikutuksen tukena
 • Aikuisen rooli vuorovaikutusta rakentavan leikin mahdollistajana ja rikastajana
 • Metsä ja luonto hyvinvointia tuottavina leikkiympäristöinä
 • Leikki, leikillisyys ja luovuus osana jokaisen arkea
 • Ilmaisun eri muodot (musiikki, draama, kuvataide, kädentaidot) ryhmän-/yksilöiden tavoitteellisessa ohjauksessa
 • Liikkumisen mahdollistaminen ja siihen kannustaminen arjessa

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu täysin itsenäisesti verkossa oman aikataulun mukaisesti. Toteutukseen sisältyy tutkittuun teoriatietoon perustuvaa materiaalia, oppimistehtäviä ja tentti.

Opintojakso on avoinna 1.5. – 31.8.2024.

Toukokuun loppuun mennessä palautuneet tehtävät arvioidaan kesäkuussa. Kesä- ja heinäkuun aikana palautuneet tehtävät arvioidaan elokuun loppuun mennessä. Elokuussa palautuneet tehtävät arvioidaan syyskuun aikana.

Course additional info

Opintojakso soveltuu kaikille lapsia ja perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sekä tällaisiin ammatteihin opiskeleville opiskelijoille (esim. varhaiskasvatus, lastensuojelu, perhetyö, terveydenhoito, sairaanhoito, fysioterapia).

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.