Spring | Full
Course name Business Development in Value Networks
Course date 02.02.2023 - 30.03.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Minna Ikävalko
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Business Development in Value Networks

02.02.2023 - 30.03.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija

  • osaa hahmottaa arvoverkostot osana liiketoiminnan kokonaisuutta ja sen kehittämistä
  • osaa arvioida toimialan arvoverkoston toimijoiden nykytilaa ja tulevaa kehitystä
  • osaa soveltaa hankittua tietoa yrityksen liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä

Sisältö:

  • Verkoston määritelmä ja rakentuminen
  • Eri verkostotyypit
  • Liiketoimintaklusterit
  • Arvonluonti ja liiketoiminta verkostoissa

Prerequisites

Opintojaksolle voivat osallistua vain YAMK-tutkintoa tai YAMK-polkuopintoja suorittavat opiskelijat.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaalisesti 2.2. – 30.3.2023. Sisältää verkkoluennot/seminaarin/tentin lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestys julkaistaan joulukuussa. Oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu.

Course enrolment info

Tutkinto- ja polkuopiskelijoiden paikat ovat täynnä!