Summer
Course name Business planning and running a business
Course date 02.05.2024 - 21.08.2024
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 05.04.2024
Enrol
Course enrolment info

Business planning and running a business

02.05.2024 - 21.08.2024

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida liikeideaa ja tehdä sen pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida yrityksen käytännön toiminnan.

Opintojaksolla opiskelija laatii oman liiketoimintasuunnitelman. Opintojakson suorittamistapoina ovat oppimistehtävät, yhteinen työskentely oppimisympäristössä sekä itsenäinen tiedonhaku tehtävien pohjaksi.

Prerequisites

Suositellaan opintojakson Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö suorittamista ennen Liiketoiminnan suunnittelun opintoja.

Opintojakson kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat sekä kaikki oman yrityksen perustamista tai liiketoimintasuunnitelman laatimista suunnittelevat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Sopii aloittaville yrittäjille sekä toimiville yrittäjille, jotka haluavat päivittää olemassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaansa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Arviointi perustuu laadittavan liiketoimintasuunnitelman kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, jossa huomioidaan opiskelijan oppimisprosessi.

Arvioitava tuotos on liiketoimintasuunnitelma, jossa on käsitelty kaikki liiketoimintasuunnitelmaan kuuluvat osat tarkoituksenmukaisella tavalla: liikeidea, toimintaympäristön analyysi (toimiala ja sen kehitysnäkymät sekä kilpailutilanne), markkinointisuunnitelma, tuotantosuunnitelma sekä muut tarvittavat käytännön toimintasuunnitelmat (esim. tuotekehitys, henkilöstö jne.), investointi- ja kannattavuuslaskemat sekä riskien kartoitus.

Course way of working and time table

Työskentelytavat: Oppimistehtävät, yhteinen verkkotyöskentely, tiedonhaku

Opintojakso toteutuu 100% verkko-opintoina.

Course info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Course additional info

Opintojakso on kehitetty aiemmin tarjonnassa olleesta Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan suunnittelu (4 op) –opintojaksosta. Siten, jos olet suorittanut ko. opintojakson, et voi saada tutkintoosi enää opintopisteitä Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta –opintojaksosta.

Huom! Peruutusaika muuttunut. Opintojen peruminen on mahdollista vain ilmoittautumisajan puitteissa. Voit perua opinnot ilmoittamalla siitä kirjallisesti avoinamk@centria.fi

Course enrolment info

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.