Spring
Course name Business Strategies YAMK
Course date 16.03.2023 - 11.05.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Jukka Sirkiä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Business Strategies YAMK

16.03.2023 - 11.05.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija

  • ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen käsitteet ja strategisen johtamisen osana organisaatioiden toimintaa
  • osaa analysoida organisaation omaa toimintaa strategisesta näkökulmasta
  • ymmärtää toimintaympäristön ja kilpailutekijöiden vaikutukset organisaation toimintaan
  • osaa rakentaa analyysin pohjalta organisaatiolle strategisen suunnitelman ja soveltaa sitä johtamistyössä

Sisältö:

  • Opintojaksolla opitaan liiketoiminnan strategisen johtamisen ja suunnittelun perusteet. Strategisen johtamisen viitekehystä sovelletaan tiimitöissä ja yrityssimulaatiossa.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Opetuskerrat toteutetaan Zoomin välityksellä tiimityöskentelynä ja intensiivisenä yrityssimulaationa. Tiimityöskentelynä opiskelijaryhmät toteuttavat strategiatyön työelämän yrityscaselle ja yrityssimulaatiossa toteutetaan yrityksen strateginen johtamisen simulaatio. Tiimit muodostetaan ja tiimityöskentely alkaa jo ensimmäisellä kerralla, joten ole mukana. Kurssin Moodlesta löytyvät tarvittavat Zoomin linkit.

Opetus toteutetaan koulutusohjelman päivinä lukujärjestyksen mukaisesti. Tiimityöt ja yrityssimulaatio toteutetaan enimmäkseen lähiopetuksen ulkopuolella.

Course additional info

Huom! Sisältää aikaan sidottuja luentoja ja tiimityöskentelyä!

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.