Fall
Course name Technology in Movement Analysis
Course date 06.09.2024 - 06.12.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Teacher Tom Thiel
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.05.2024 - 01.09.2024
Implementation plan
Enrol

Technology in Movement Analysis

06.09.2024 - 06.12.2024

Course description

Oletko kuntoutusalan opiskelija ja haluat laajentaa tietämystäsi liikkumisen arvioinnissa käytettävistä teknologioista? Tämä kurssi tarjoaa kattavan mahdollisuuden syventyä liikkumisen arviointiin. Käsittelemme laajasti erilaisia teknologioita, jotka parantavat liikkumisen arvioinnin laatua. Kurssin aikana opit ymmärtämään eri liikeanalyysimenetelmien toimintaperiaatteita, tutustut teknologioiden käytännön sovelluksiin, opit laadukkaan mittauksen periaatteet ja arvioimaan tulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Opintojakson päätavoitteena on tutustuttaa opiskelijat monipuolisiin liikkumisen mittausmenetelmiin, jotka tukevat havainnointia ja edistävät objektiivista kuntoutuksen seurantaa. Kurssin jälkeen opiskelijat hallitsevat mittauksen perusteita, osaavat arvioida sopivia liikeanalyysimenetelmiä eri tarkoituksiin ja ymmärtävät tulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Opintojakso tarjoaa tietoa liikkumisen analysointiin kehitetyistä ratkaisuista ja kattaa seuraavat teknologiat:

  • Videopohjainen analyysi
  • 3D-liikeanalyysi
  • Tekoälypohjainen liikkumisen arviointi
  • Puettavat anturit
  • Lihasaktiivisuusmittaukset
  • Voimamittaukset (hermolihasjärjestelmän arviointi

Assessment criteria

Hyväksytyn arvioinnin perustana on opintojakson moduulien välitenttien suorittaminen hyväksytysti.