Fall
Course name Physical activity and nutrition as part of mental health
Course date 01.09.2024 - 17.11.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB, Hospitality Management HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Aalto Sari
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 15.09.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Physical activity and nutrition as part of mental health

01.09.2024 - 17.11.2024

Course description

Voidaanko kokonaisvaltaista mielenhyvinvointia edistää terveellisillä elintavoilla? Kuinka mm. liikunta ja ravitsemus vaikuttavat mielen hyvinvointiin ja aivojen terveyteen? Opintojaksolla avataan liikuntaan, ravitsemukseen, palautumiseen ja rentoutumiseen liittyviä tekijöitä ja niiden hyödyntämistä mielen hyvinvointia edistävässä työssä. Opiskellaan uusia ja tutkitusti hyväksi havaittuja käytännönläheisiä toimintatapoja ja näkökulmia liittyen liikuntaan, ravitsemukseen ja palautumiseen, joita voidaan käyttää osana lääkkeetöntä mielenterveyden ja mielenhyvinvoinnin edistämistyötä.

Keskeiset sisällöt:

  • Mielenhyvinvointia edistävä kokonaisruokavalio teoriassa ja käytännössä
  • Mielenhyvinvointia edistävä liikunta teoriassa ja käytännössä
  • Mielenterveyttä ja mielenhyvinvointia edistävät liikunta- ja ravintotekijät tutkimusten valossa
  • Palautuminen ja rentoutuminen mielenhyvinvoinnin edistäjinä

Prerequisites

Suositus: Suomalaiset liikkumisen suositukset ja ravitsemussuositukset

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Opintojakso sisältää kolme Moodle-tenttiä, jotka arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla, taulukkotehtävän, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla ja kaksi keskustelua.

Opintojakso arvioidaan hyväksytysti suoritettujen Moodle-tenttien ja keskusteluihin osallistumisten perusteella.

Tehtävät on oltava palautettuina/tehtyinä viimeistään 17.11.2024.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelu sisältää Moodlessa oleviin materiaaleihin perehtymistä, Moodle-tenttejä ja keskusteluja.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.