Spring
Course name Exercise and Sports as a Support for the Comprehensive Development of Children and Young People
Course date 20.03.2023 - 29.05.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Pirkko Mäntykivi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 22.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Exercise and Sports as a Support for the Comprehensive Development of Children and Young People

20.03.2023 - 29.05.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja uusimpien tutkimusten avulla mahdollisuuksiin vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun harrastamisen edistämiseen. Opiskelija tietää liikunnan ja urheilun merkityksen lapsen ja nuoren kasvu- ja kehitystapahtumassa. Opiskelija tietää lasten ja nuorten fyysisen kunnon osa-alueiden harjoittamisen perusteita sekä tunnistaa oman roolin liikunta-aktiivisuuden edistämisessä. Opiskelija osaa kuvata lapsuusiässä aloitetun liikunta-aktiivisuuden yhteiskunnallisen merkityksen. Sisältö : Suomalaisten lasten liikuntakäyttäytyminen sekä liikuntaa mahdollistavat ja estävät tekijät – Lasten ja nuorten terveysliikunnan uusimmat suositukset ja niiden hyödyntäminen – Lasten ja nuorten fyysisten ja psyykkisten valmiuksien sekä ominaisuuksien kehittäminen – Liikunnan terveysvaikutukset kasvavan lapsen ja nuoren kehityksen tukena – Ohjaus ja valmentaminen liikuntakäyttäytymisen ja harrastamisen motivoinnissa/edistämisessä

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Numeroarviointi 1-5.

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija tunnistaa joitakin lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavia pääasiallisia tekijöitä ja osaa käyttää osittain uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida joitakin lasten ja nuorten fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä suppeasti liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen. Opiskelija osaa käyttää osittain erilaisia ohjausmenetelmiä motivoidessaan lapsia/nuoria liikunnan ja urheilun harrastamisessa.

Hyvä 3-4:

Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat pääasialliset tekijät ja osaa käyttää uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida lasten ja nuorten fyysiset ja psyykkiset valmiudet liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen. Opiskelija osaa käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä motivoidessaan lapsia/nuoria liikunnan ja urheilun harrastamisessa.

Kiitettävä 5:

Opiskelija soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen, sekä osaa käyttää uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten fyysiset ja psyykkiset valmiudet liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä laaja-alaisesti liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä motivoidessaan lapsia/nuoria liikunnan ja urheilun harrastamisessa.

Course way of working and time table

Verkko-opetus ( aloitusluento), itsenäinen opiskelu verkossa ( oppimistehtävät + Moodletentti).

Course info

Verkkoyhteydet, tietokone.

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.