Fall
Course name Exercise and Sports as a Support for the Comprehensive Development of Dhildren and Young People
Course date 03.10.2022 - 09.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jutta Potila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 25.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Exercise and Sports as a Support for the Comprehensive Development of Dhildren and Young People

03.10.2022 - 09.12.2022

Course description

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja uusimpien tutkimusten avulla mahdollisuuksiin vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun harrastamisen edistämiseen. Opiskelija ymmärtää liikunnan ja urheilun merkityksen lapsen sekä nuoren kasvu- ja kehitystapahtumassa. Opiskelija tietää lasten ja nuorten fyysisen kunnon osa-alueiden harjoittamisen perusteita sekä tunnistaa oman roolin liikunta-aktiivisuuden edistämisessä. Opiskelija tietää lapsuusiässä aloitetun liikunta-aktiivisuuden yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija tietää unen ja ravinnon merkityksen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemisessa.

Sisältö

  • Suomalaisten lasten liikuntakäyttäytyminen sekä liikuntaa mahdollistavat ja estävät tekijät
  • Lasten ja nuorten terveysliikunnan uusimmat suositukset sekä niiden hyödyntäminen
  • Lasten ja nuorten fyysisten ja psyykkisten valmiuksien sekä ominaisuuksien kehittäminen
  • Liikunnan terveysvaikutukset kasvavan lapsen ja nuoren kehityksen tukena
  • Ohjaus ja valmentaminen liikuntakäyttäytymisen ja harrastamisen motivoinnissa/edistämisessä
  • Ravintosuositukset ja unen merkitys lapsen ja nuoren kehityksen tukena
  • COVID-19 vaikutukset lasten ja nuorten liikuntaan

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoa.

Assessment criteria

Arviointi:

Oppimistehtävät 1 ja 2 arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat pääasialliset tekijät ja osaa käyttää uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida lasten ja nuorten fyysiset ja psyykkiset valmiudet liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen.

Moodletentti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Suorituskertamahdollisuus 3 krt.

Course way of working and time table

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, opinnot suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy seuraavat tehtävät :

  • Oppimistehtävä 1: Lasten ja nuorten liikuntatottumukset, lepo ja ravinto ( 1 op)
  • Oppimistehtävä 2 : Lasten ja nuorten urheilu/valmennus ( 1 op)
  • Verkko-opiskelu ( materiaalit/kirjallisuus) + Moodlessa tehtävä kokoava tentti ( 3 op)

Course info

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa, joten perusominaisuudet omaava tietokone on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle.

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.