Fall
Course name Physical Education, Nutrition and Health - The Cornerstones of Wellbeing
Course date 03.10.2022 - 16.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Maija Hiltunen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 25.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Physical Education, Nutrition and Health - The Cornerstones of Wellbeing

03.10.2022 - 16.12.2022

Course description

Opiskelija:

 • tarkastelee ajantasaista tietoa hyödyntäen suomalaisen väestön terveyttä ja pystyy luettelemaan suomalaisten terveyttä uhkaavia riskitekijöitä
 • tarkastelee objektiivisesti omaa terveyttään suhteessa olemassa oleviin liikunta- ja ravitsemussuosituksiin
 • täyttää ruokapäiväkirjaa omasta syömisestään ja tulkitsee toteutumaa ravitsemussuosituksia hyödyntäen
 • osaa määrittää itselleen ja erityisryhmää edustavalle henkilölle päivittäisen energian tarpeen
 • osaa kuvata valitsemansa erityisryhmän ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyvät erityiskysymykset
 • osaa laatia teoriatietoon pohjautuvan, tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman valitsemalleen kohderyhmälle.

Sisältö:

 • Suomalaisen väestön terveys ja väestön terveyttä uhkaavat riskitekijät
 • Oman terveyden tarkastelu liikunta- ja ravitsemussuositusten viitekehyksessä
 • Ruokapäiväkirjan tulkinta suositusten avulla
 • Energiatarpeen ja energiankulutuksen määrittäminen
 • Erityisryhmien (diabeetikot, raskaana olevat naiset jne.) ravitsemustarpeet ja liikuntasuositukset
 • Tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman laatiminen kohderyhmälle

Prerequisites

Osallistuminen ei edellytä aikaisempia opintoja

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty.

Course way of working and time table

Kurssin laajuus on 5 op (yht.135h). Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna Moodlessa. Opiskelu sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Course additional info

Opintojakso avoinna ja mahdollista suorittaa 3.10 – 16.12.2022 välisenä aikana.

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline@seamk.fi