Spring
Course name Linux operating system administration
Course date 10.04.2023 - 11.06.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 26.03.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Linux operating system administration

10.04.2023 - 11.06.2023

Course description

Tavoitteet:  Kurssi jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisen osan loputtua hallitset Linux-asennuksen, verkkoyhteyksien määritykset, fyysisten levyjen määritykset ja ylläpidon perusteet Toisen osan loputtua osaat levyosioiden hallinnan, loogiset osioiden hallinnan, käyttöoikeuksien määritykset ja pakettien hallinnan. Sisältö:  Kurssi pohjautuu Red Hat System Administration I ja II (RH124 ja RH134) materiaaliin

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko

1-5

Course way of working and time table

Kokeet 2 kpl. Sovitaan opettajan kanssa.