Non-stop
Course name Quarrying Technology
Course date 01.09.2022 - 31.08.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Jarmo Erho
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.07.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Quarrying Technology

01.09.2022 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee kallion räjäytyksen pääperiaatteet ja käytettävät räjäytysmenetelmät sekä yleisimmät räjäytysaineet. Opiskelija osaa suunnitella avolouhinnan toteutuksineen. Hän tietää maanalaisen ja vedenalaisen louhinnan periaatteet. Hän tuntee louhintatöihin liittyvät ympäristökysymykset ja lainsäädännön.

Sisältö:

Lainsäädäntö, räjähdysaineet, sytytysvälineet, raivausräjäytykset, louhinta ilman räjähdysaineita, avolouhinta, maanalainen louhinta, vedenalainen louhinta, louhintatyöt ja ympäristö.

Prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty.

Arvioinnin perusteena tentit Moodlessa sekä harjoitustyö.

Course way of working and time table

Verkko-opintojakso Moodlessa (nonstop)

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)