Non-stop
Course name Quarrying Technique and Soil Construction Materials
Course date 22.08.2022 - 31.08.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Jarmo Erho
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.07.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Quarrying Technique and Soil Construction Materials

22.08.2022 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee kallion räjäytyksen pääperiaatteet ja käytettävät räjäytysmenetelmät sekä yleisimmät räjäytysaineet. Opiskelija osaa suunnitella avolouhinnan toteutuksineen. Hän tietää maanalaisen ja vedenalaisen louhinnan periaatteet. Hän tuntee louhintatöihin liittyvät ympäristökysymykset ja lainsäädännön. Opiskelija tuntee murskauksen periaatteet. Opiskelija tuntee maarakentamisessa käytettävät kiviainekset sekä teollisuuden sivutuotteet.

Sisältö:

Räjähdysaineet, sytytysvälineet, kallioräjäytysten suunnittelun perusteet, pengerlouhinta, maanalainen louhinta, tarkkuuslouhinta- ja tarvekiven irrotus, vedenalainen louhinta, louhintatyöt ja ympäristö, kiviaineksen murskaus, kiviainekset, teollisuuden sivutuotteet.

Prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Course way of working and time table

Nonstop verkkokurssi Moodlessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Course info

Opiskelijan oppimistyön mitoitusarvo on 27 h/op, joten opiskelijan koko 5 op opintojakson suunniteltu työmäärä on 135 tuntia. Opintojakso on kokonaan itsenäistä työskentelyä, sisältäen tentit ja tehtävät kurssialustalla sekä harjoitustehtävien itsenäinen tekeminen.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.