Non-stop
Course name Charming nature tourism in Finland
Course date 09.01.2023 - 31.08.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Charming nature tourism in Finland

09.01.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot luontomatkailusta. Tutustuminen kansallispuistoihin ja luonnonpuistoihin antaa monipuolisen kuvan maamme luontokohteista. Opiskelija tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä luontoon liittyviin tarinoihin ja luontoelämyksiin. Sisältö: – luontomatkailu käsitteenä – jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet – kansallispuistot – luonnonpuistot – tarinoita luonnosta – luontoelämyksiä

Prerequisites

Assessment criteria

Opintojaksoon kuuluu erilaisia keskustelutehtäviä, kirjoitustehtävä sekä verkkotentti.

Hyväksytysti suoritettavat keskustelut, kirjoitustehtävä sekä verkkotentistä saatu pistemääärä.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn- alustalta verkkoaineistona.

Course info

9.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 9.1. Sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.