Non-stop
Course name Charming nature tourism in Finland
Course date 06.06.2023 - 31.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 29.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Charming nature tourism in Finland

06.06.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija saa perustiedot luontomatkailusta.
  • Tutustuminen kansallispuistoihin ja luonnonpuistoihin antaa monipuolisen kuvan maamme luontokohteista.
  • Opiskelija tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä luontoon liittyviin tarinoihin ja luontoelämyksiin.

Sisältö:

  • luontomatkailu käsitteenä
  • jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
  • kansallispuistot
  • luonnonpuistot
  • tarinoita luonnosta
  • luontoelämyksiä

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointi:

Hyväksytysti suoritettavat keskustelut sekä verkkotentistä saatu pistemääärä.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Toteutus:

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena. Opintojaksoon kuuluu erilaisia keskustelutehtäviä sekä opintojakson lopuksi suoritettava verkkotentti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali: Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn- alustalta verkkoaineistona.

Course info

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.