Non-stop | Full
Course name Charming nature tourism in Finland
Course date 03.01.2022 - 18.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2021 - 18.10.2022
Implementation plan

Charming nature tourism in Finland

03.01.2022 - 18.12.2022

Course description

Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot luontomatkailusta. Tutustuminen kansallispuistoihin ja luonnonpuistoihin antaa monipuolisen kuvan maamme luontokohteista. Opiskelija tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä luontoon liittyviin tarinoihin ja luontoelämyksiin. Sisältö: – luontomatkailu käsitteenä – jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet – kansallispuistot – luonnonpuistot – tarinoita luonnosta – luontoelämyksiä

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 1 – 5

Monivalintakysymyksistä koostuvat verkkotentit.

Course way of working and time table

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Oppimistehtäviin kuuluu kaksi verkkotenttiä.

Course info

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 3.1.2022 alkaen. Suoritusaika 2 kk.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.