Non-stop
Course name On-Farm Biodiversity 2 ECTS
Course date 15.08.2022 - 15.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Arja Nykänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2022 - 13.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

On-Farm Biodiversity 2 ECTS

15.08.2022 - 15.12.2022

Course description

Opintojakson tavoitteina on, että piskelija tietää millaisista teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän tunnistaa maatilan monimuotoisuuden edistämisen mahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa maatilalla. Opiskelija ymmärtää maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutukset tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Opintojakson sisältö koostuu seuraavista aiheista: Riistapellot ja kosteikot, luonnonlaitumet, maaperäluonnon monimuotoisuus, pölyttäjät ja hyötyhyönteiset, alkuperäisrodut, monimuotoisuustoimien kannattavuus tilalla ja käytännön teot tilalla

Prerequisites

Ei ole.

Assessment criteria

Numeroarviointi 1-5. Arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tietää mistä teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän löytää maatilan monimuotoisuuden edistämisen mahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutuksia tilan toimintaan.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa selittää mistä teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän osaa kuvata ne keinot, joilla maatilan monimuotoisuutta voidaan edistää ja osaa suunnitella sopivia käytännön toimia tilalle. Opiskelija osaa perustella maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutuksia tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa tulkita maatalousluonnon monimuotoisuuden eri teemat. Hän osaa analysoida ne keinot, joilla maatilan monimuotoisuutta voidaan edistää ja osaa kehittää niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa maatilalla. Opiskelija osaa arvioida maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutukset tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Course way of working and time table

Opintojakson opiskelu toteutetaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojakson kurssialustalla on nauhoitettu virtuaalialoitus, opiskelumateriaalina toimii Ruokaviraston internet-sivuilla julkaistu LUMO-materiaali ja suoritustapana on tentti sekä arvioitava yksilöharjoitustehtävä, johon annetaan palaute. Tentti on ns. automaattitentti, jossa valmiit vastausvaihtoehdot. Opettaja tarkastaa palautetut tehtät kerran kuussa.

Course info

Tietokone ja internetyhteys.