Fall
Course name Nature-based methods in rehabilitation work
Course date 16.10.2023 - 15.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 01.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Nature-based methods in rehabilitation work

16.10.2023 - 15.12.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida luontolähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti.
  • Osaat ohjata asiakkaan kuntoutumisprosessia erilaisia luontolähtöisiä menetelmiä soveltaen.
  • Osaat arvioida asiakkaan toimintakyvyn muutoksia kuntoutusprosessissa.

Sisältö:

  • Miten suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan luontolähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti?
  • Miten ohjataan asiakkaan kuntoutumisprosessia luontolähtöisiä menetelmiä soveltaen?
  • Miten arvioidaan asiakkaan toimintakyvyn muutoksia kuntoutusprosessissa?

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointi:  Opintojakso arvioidaan numeerisesti 1 – 5. Arvosana muodostuu arvioitavan oppimistehtävän (3 op) arvosanan perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Ajankohta: 16.10.-15.12.2023 Koulutuspaikka: verkko-opinnot (mahdollisuus osallistua luennoille Mikkelin kampuksella/verkkovälitteisesti: 20.10. klo 9.45–16, 31.10. klo 8–12, 1.11.klo 12.15–16.15, 3.11.klo 8–12, 20.11. klo 12–16, 21.11.klo 8–12, 24.11. klo 8–12, 13.12. klo 8–12 ja 15.12.2023 klo 8–12, tiedot tarkentuvat opintojakson alkaessa)

Paikkamäärä: 40

Toteutus:

Opintojakso sisältää kontaktiopetusta, johon voi osallistua Teams-ympäristössä tai Mikkelin kampuksella lähiopetuksessa tai kuuntelemalla itsenäisesti luennot ja perehtymällä kontaktiopetuksen materiaaleihin sekä tekemällä tuntitehtävät. Lisäksi opintojakso sisältää verkkokeskustelua opiskelumateriaalien pohjalta, ohjausharjoitteen suunnittelun, toteutuksen ja esittelyn seminaarissa sekä ohjausharjoitteiden ohjauswebinaarit (2 h/opiskelija).

Työmäärän jakautuminen:

  • Arvioitava oppimistehtävä ja siihen sisältyvä loppuseminaari, 3 op
  • Luontolähtöisten ohjausmenetelmien opiskelu ja harjoittelu, 1 op
  • Sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, ohjattu maatilatoiminta, luontolähtöinen virtuaalikuntoutus sekä asiakasvaikutusten arviointi, 1 op

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali.

Course info

Course additional info

Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.