Non-stop
Course name Developing a relationship with nature in the Arctic habitat
Course date 01.05.2022 - 14.11.2022
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Arno Heikkala, Tommi Haapakangas
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.03.2022 - 14.10.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Developing a relationship with nature in the Arctic habitat

01.05.2022 - 14.11.2022

Course description

Opintojakso on toteutettavissa täysin itsenäisesti verkkoympäristössä. Tehtävät, käytännön interventiot ja oppitunnit eivät ole aikaan tai paikkaan sidonnaisia.

Kurssilla käytetään tutkivan oppimisen pedagogiikkaa ja oppiminen pohjautuu aikaisempaan kokemukseen, uusien kokemusten hankkimiseen ja teorioiden peilaamiseen omaan ammattialaan.

Tieto rakennetaan itse oman kiinnostuksen mukaan.

Opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin ilmoittautumisajan sisällä, ja suorittaa opintoja toteutusajan puitteissa. Opintojen arviointi tapahtuu erikseen ilmoitetuissa aikajänteessä opintojen aikana.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan hyväksytty (H) – Hylätty (Hyl).

Hyväksytty: • Osaat selittää luontokasvatuksen filosofian periaatteet ja eri tekijöiden väliset vuorovaikutukset luontosuhteen kehittymisessä. • Osaat ratkaista erilaisista luontosuhteista johtuvat tarpeet luontoliikunta aktiviteettien toteutuksessa • Opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti Moodlen työtilassa.

Course way of working and time table

Opintojakso on toteutettavissa täysin itsenäisesti verkkoympäristössä. Tehtävät, käytännön interventiot ja oppitunnit eivät ole aikaan tai paikkaan sidonnaisia.

Kurssilla käytetään tutkivan oppimisen pedagogiikkaa ja oppiminen pohjautuu aikaisempaan kokemukseen, uusien kokemusten hankkimiseen ja teorioiden peilaamiseen omaan ammattialaan. Tieto rakennetaan itse oman kiinnostuksen mukaan.

Course info

Opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin ilmoittautumisajan sisällä, ja suorittaa opintoja toteutusajan puitteissa. Opintojen arviointi tapahtuu erikseen ilmoitetuissa aikajänteessä opintojen aikana.

Course additional info

Opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin ilmoittautumisajan sisällä, ja suorittaa opintoja toteutusajan puitteissa. Opintojen arviointi tapahtuu erikseen ilmoitetuissa aikajänteessä opintojen aikana.

Opintojakson info pidetään teamsissä 2.5.2022 klo 10.15-11.15.2022.

Ohessa teams linkkiinfoon: Tallenne infosta katsottavissa moodlesta jälkeenpäin. Teams linkki löytyy myös moodlesta.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU2YjE1NTYtNTQzNS00MmEyLTk0ZGYtY2E3MGJhZDc1NDc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%22%2c%22Oid%22%3a%222fa1d321-f191-49b1-9db2-33df519e623d%22%7d

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline.fi-opinnot on tarkoitettu Suomen ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (lisätietoja campusonline @lapinamk.fi) sekä avoimen AMKin polkuopiskelijoille (lisätietoja avoinamk @lapinamk.fi).

Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jolla varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus.

Huom: Ilmoittautumiset hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu edellä mainittujen mukaisesti maksuttomiin CampusOnline.fi -opintoihin.

*****************

Muut hakijat / avoimen AMKin opiskelijat voivat ilmoittautua maksullisen ilmoittautumisen kautta: AVOIN AMK ilmoittautuminen.