Spring
Course name Creative Problem Solving
Course date 16.01.2023 - 31.05.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Sami Heikkinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Creative Problem Solving

16.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa:

 • soveltaa luovia ongelmanratkaisumenetelmiä
 • erotella luovan ongelmanratkaisun kannalta olennaisia edellytyksiä
 • arvioida toimintaympäristön tai yhteisön otollisuutta luovaan ongelmanratkaisuun
 • soveltaa kokeilukulttuurin ja ketterän kehittämisen periaatteita (ellei tule jossain muualla luontevasti osaamistavoitetasolla)
 • havainnollistaa ja ratkaista työelämän ongelmia

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan osa-alueisiin, joiden avulla voidaan edistää luovaa ongelmanratkaisua. Seuraavien osa-alueiden kautta osallistuja oppii hahmottamaan ratkaistavan ongelman monipuolisesti ja kykenee tekemään parempia päätöksiä.

 • Luovuus, motivaatio ja uteliaisuus
 • Toimija-analyysi
 • Tavoiteanalyysi
 • Syy-seurausyhteyksien analyysi
 • Vaihtoehtojen analyysi
 • Päätösten analyysi

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Osan opintojaksosta opiskelija voi suorittaa omaan tahtiinsa. Yhteisissä tapaamisissa kokeillaan käytännössä opintojakson aiheeseen liittyviä menetelmiä. Näissä tapaamisissa läsnäolo on pakollista. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu opintojakson aiheisiin, jotka tulevat saataville viikottain. Lukujärjestys julkaistaan vasta joulukuussa ja nähtävissä sitten toteutussuunnitelmassa.

 

Course additional info

Sisältää pakollisia verkkotapaamisia!

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.