Spring
Course name Development projects and funding in CC
Course date 01.03.2024 - 31.05.2024
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB
Teacher Markus Suomi ja Leena Janhila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2023 - 15.12.2023
Enrol
Course enrolment info

Development projects and funding in CC

01.03.2024 - 31.05.2024

Course description

Luovien alojen hankkeet ja rahoitus (5 op) -verkko-opintojakso (linkki Humakin verkkokauppaan) on kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden tarpeisiin kehitetty kokonaisuus rahoitus- ja hankeosaamisen lisäämiseen, kyvykkäiden hanketiimien rakentamiseen sekä selkeiden ja innovatiivisten yhteisten hankeideoiden työstämiseen hankesuunnitelmiksi ja rahoitushakemuksiksi. Kohderyhmänä ovat luovien alojen opiskelijat yrittäjät, yhteisöt, kehittäjät sekä eri alojen yhteistyön edistäjät.

Koulutusta voi käyttää hankesuunnittelun apuna. Aikaisemmin osallistuneiden mukaan opintojakson parasta antia ovat olleet käytännönläheinen tieto rahoituksen hakemisesta, mahdollisuudet saada apua oman hankkeen suunnitteluun, sekä samassa tilanteessa olevien toimijoiden kanssa verkostoituminen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kulttuuri- ja luovien alojen rahoitusinstrumentteihin ja kehittämisrahoitusten käyttötarkoituksiin, rahoituksen käsitteisiin sekä julkisen kehittämisrahoituksen hakukäytäntöihin.

Tietoperustan lisäksi opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat hankekonsortion muodostaminen, tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen sekä budjetin, aikataulun ja rahoitushakemuksen laatiminen.

Kenelle?

Koulutus sopii luovien alojen yrityksille ja yhteisöille sekä muille hankesuunnittelun ja rahoitushakuosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa laatia useamman partnerin yhteisprojektille hankesuunnitelman, aikataulun ja budjetin sekä rahoitushakemuksen.
 • tuntee kulttuuri- ja luovien alojen rahoituskentän.
 • osaa suunnitella kehittämishankkeen ja koota konsortion yhteishankkeelle.
 • osaa laatia hankkeelle realistisen budjetin, aikataulun ja rahoitushakemuksen.
 • tuntee julkisen ja yksityisen rahoituksen hakukäytännöt.

Prerequisites

Opiskelijalta vaaditaan valmiutta ammattikorkeakouluopintoihin, ja perustiedot taloushallinnosta, budjetoinnista, projektisuunnittelusta ja innovaatiotoiminnasta. Opintojakso on tasoltaan syventävää perustasoa.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena verkossa.

Opintojakso sisältää:

 • Startti-info
 • Webinaarit
 • Ohjaustunnit
 • Ryhmä- tai parityöt / itsenäinen työskentely
 • Ennakkotehtävä julkaistaan 01.03.2024

Verkkolähipäivät:

 • 13.03.2024 09.00-11.30
 • 15.03.2024 09.00-11.30
 • 28.03.2024 09.00-11.30
 • 12.04.2024 09.00-11.30
 • 26.04.2024 09.00-11.30
 • 15.05.2024 09.00-11.30

Opintojakson verkkotentit suoritetaan 31.05.2024 mennessä.

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on HAMK, Turun AMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.