Non-stop
Course name Soil Construction
Course date 01.09.2022 - 31.08.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Jarmo Erho
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.07.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Soil Construction

01.09.2022 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija tietää maa-ainesten tärkeimmät maarakennusominaisuudet ja työskentelyolosuhteiden vaikutukset maarakennustöiden suorittamiseen.
 • Opiskelija tietää maarakennustöiden työnsuunnittelun periaatteet ja osaa mitoittaa maarakennustöissä tarvittavat koneyhdistelmät sekä tuntee maarakennustöiden ympäristönsuojelunäkökohdat.
 • Opiskelija osaa laatia massansiirtosuunnitelman.
 • Opiskelija tietää maanrakentamisen mittaukset sekä koneautomaation perusteet.

Sisältö:

 • 1. Maaperä
 • 2. Maarakennusominaisuudet ja kaivuluokitus
 • 3. Pohjaveden alennus ja kaivannon tuenta
 • 4. Maamateriaalien tilavuuskäsitteet
 • 5. Koneiden työsaavutukset, kapasiteetit ja kustannukset
 • 6. Mittaustyöt maarakentamisessa ja työkoneautomaatio
 • 7. Maarakennuskoneet ja kuljetus
 • 8. Maarakennustöiden suunnittelu
 • 9. Maarakennustöiden ympäristönsuojelunäkökohdat
 • 10. Maapohjan vahvistaminen
 • 11. Geosynteettiset tuotteet
 • 12. Maa-ainesten ottaminen ja kiviaineksen jalostus
 • 13. Tien leikkaus ja kerrosrakenteet

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnin perusteet: Tenttien (13 kpl) keskiarvo + projetityön arviointi.

Course way of working and time table

Nonstop verkkokurssi. Tentit ja tehtävät Moodlessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)