Spring
Course name Farm as joint stock company
Course date 22.02.2024 - 14.04.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Teacher Marjut Luoma
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.02.2024 - 15.02.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Farm as joint stock company

22.02.2024 - 14.04.2024

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa selittää osakeyhtiön yritysmuodon perusteet ja vertailla maatalousosakeyhtiön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan välisiä eroja.
 • Opiskelija osaa perustella milloin maatalouden toiminta on järkevää yhtiöittää sekä analysoida riskejä ja mahdollisuuksia maatalousosakeyhtiön toiminnassa.
 • Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön ja selittää maatalousosakeyhtiön toiminnan periaatteet.

Sisältö:

 • Osakeyhtiö yritysmuotona.
 • Maatalousosakeyhtiön toiminnan perusteet käytännön, lainsäädännön ja verotuksen näkökulmista.
 • Yhtiöittämisen suunnittelussa huomioitavat seikat sekä maatilan yhtiöittäminen prosessina.

Prerequisites

Ei vaatimusta edeltävistä tiedoista

Assessment criteria

Hyväksytty: Opiskelija osaa selittää osakeyhtiön yritysmuodon perusteet sekä luetella erot maatalousosakeyhtiön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan välillä. Arvioinnissa keskitytään siihen, miten hyvin opiskelija tulkitsee maatalouden osakeyhtiön toiminnan perusteet sekä osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opiskelija osaa selittää vaikutukset käytännön arkeen yhtiöittämisen jälkeen.

Course way of working and time table

 • Etäopetus to 22.2.2024 klo 17.00-19.30
 • Etäopetus to 7.3. 2024 klo 17.00-19.30
 • Etäopetus to 14.3.2024 klo 17.00-19.30
 • Etäopetus to 28.3.2024 klo 17.00-19.30
 • Etäopetus to 11.4.2024 klo 17.00-19.30

 

Course info

Opetus Teamsin välityksellä, toimiva mikrofoni tarvitaan.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.2.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.2.2024 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 1st February at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).