Spring
Course name Sustainable nutrient cycles on farms
Course date 22.01.2024 - 05.03.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB, Hospitality Management HUB, Technology HUB
Teacher Samu Palander
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 12.01.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sustainable nutrient cycles on farms

22.01.2024 - 05.03.2024

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelijalle on muodostunut kokonaisnäkemys maatilojen kestävästä ravinteiden käytöstä ja hän osaa syventää aiemmin opittua käytännönläheisten tehtävien avulla.
 • Opiskelija hallitsee hiilen, typen ja fosforin kierrot ja osaa soveltaa tietoa kasvinviljelyn, kotieläinten ruokinnan ja metsänhoidon suunnittelussa.
 • Opiskelija osaa optimoida kierrätyslannoitteiden käytön ja hiiliviljelyn menetelmät sekä kotieläinten lannan ja muiden biomassojen nykyaikaiset käsittely-, varastointi ja levitysmenetelmät osana viljelytoimenpiteitä ja maatilan ympäristönhoitoa.
 • Opiskelija tietää, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon.
 • Hän osaa tarkastella ravinne- ja metaanipäästöjä eri tavoin määriteltynä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Sisältö:

 • Hiilen, typen ja fosforin kierrot luonnossa, pellolla, metsässä ja tilalla
 • Hiilen, typen ja fosforin ympäristövaikutukset vedessä, maassa ja ilmassa
 • Käytännön toimet ravinteiden käytön tehostamiseen ja ravinnekiertojen optimointiin kasvin- ja kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa

Prerequisites

Perustiedot kasvi-ja kotieläintuotannosta.

Assessment criteria

Arviointi 1-5

Kiitettävä (5):

 • Opiskelija osaa tulkita ravinteiden kierrot ja analysoida ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa.
 • Opiskelija osaa vertailla eri kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käyttöä ja osaa soveltaa käytäntöön hiiliviljelyn keinoja.
 • Opiskelija osaa analysoida ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa tietoaan siitä, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon.
 • Hän osaa hyödyntää erilaisia ravinne- ja metaanipäästöjen määrittelytapoja sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Hyvä ( 4-3):

 • Opiskelija osaa selittää ravinteiden kierrot ja kuvata ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa.
 • Opiskelija osaa suunnitella kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käyttöä ja hiiliviljelyn keinoja.
 • Opiskelija osaa perustella ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan.
 • Opiskelija osaa perustella, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon.
 • Hän osaa tarkastella ravinne- ja metaanipäästöjä eri tavoin määriteltynä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Tyydyttävä (2-1):

 • Opiskelija osaa kuvata ravinteiden kierrot ja määritellä ne keinot, joilla ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa peltoviljelyssä, kotieläintuotannossa sekä metsänhoidossa.
 • Opiskelija tunnistaa kierrätyslannoitteiden ja ravinnerikkaiden biomassojen käytön reunaehdot ja osaa kuvata hiiliviljelyn keinoja.
 • Opiskelija osaa kuvata ravinteiden ympäristövaikutukset ja viljelytoimenpiteet, joilla nämä vaikutukset minimoidaan.
 • Opiskelija osaa kuvata, kuinka voidaan vaikuttaa kotieläinten tuottaman lannan ravinnepitoisuuksiin ja märehtijöiden metaanin tuotantoon.
 • Hän tunnistaa erilaiset tavat määritellä ravinne- ja metaanipäästöjä sekä lannan käsittelyn yhteyksiä eläinten hyvinvointiin.

Tentti 25 %, harjoitustyöt 75 %

Course way of working and time table

Verkko-opetus: sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta, luennot tallennetaan. Itsenäisesti ja pari/ryhmätöinä tehtäviä harjoitustöitä. Moodle-tentti opintojakson alkupuolella. yksi uusintamahdollisuus.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).