Spring
Course name Farm Succession and Development
Course date 16.01.2023 - 28.05.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Viitala Hannu
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 04.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Farm Succession and Development

16.01.2023 - 28.05.2023

Course description

Maatilan sukupolvenvaihdos -kurssilla (3 op) perehdyt sukupolvenvaihdokseen liittyviin asioihin ja menettelyyn. Maatilan kehittäminen ja johtaminen muutostilanteessa -kurssilla (2 op) perehdyt lean-menetelmään ja sen soveltamiseen maataloudessa.

Osaat laatia sukupolvenvaihdossuunnitelman maatilalle. Osaat toimia maatilayrityksen muutostilanteessa ja johtaa sitä. Osaat tunnistaa arvovirran ja hukat sekä poistaa niitä.

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa (Moodle).

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti harjoitustehtäviin sekä niiden prosessimaiseen tekemiseen, joka kuvataan harjoitustyössä.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

– verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

– itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Course enrolment info

Kohderyhmä: Maatilan sukupolvenvaihdoksesta kiinnostuneet