Spring
Course name Applications of Modeling in Design
Course date 15.03.2024 - 31.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Jani Huovinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 18.01.2024 - 03.03.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Applications of Modeling in Design

15.03.2024 - 31.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Ymmärtää mallintamisen periaatteet
 • Osaa tietomallintaa rakennuksia
 • Osaa hallita ja jäsentää tietomallipohjaista tietoa
 • Tietää mitä tietomallipohjainen tiedonsiirto tarkoittaa (ifc, bcf)
 • Osaa tuottaa hallitusti IFC-tiedostoja ja 2D-tulosteita

Sisältö

Opintojaksolla käytetään ja jalostetaan Talonrakennus 2 -opintojaksolla tehtyä tietomallia

 • Mallinnuksen sovitut pelinsäännöt (YTV2012 ja YIV2015)
 • Rakennesuunnittelu arkkitehtimallin lähtötietojen pohjaltaTietomallin parametrinen käsittely Solibri Model Checker -ohjelmistolla
 • Tekla Structuresin mallinnusominaisuudet ja komennot
 • Törmäystarkastelut
 • Projektipankin käyttö osana tietomalliprosessia

Prerequisites

Lähtötaso: Talonrakennus 2 tai vastaavat tiedot

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 • Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna Moodle verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson suoritus tapahtuu opiskelemalla itsenäisesti opintojakson materiaalit ja suorittamalla hyväksytysti opintojaksomoduulien tehtävät ja verkkotentit sekä harjoitustyö.
 • Opintojaksoon sisältyy moduuleita mallintamisen osa-alueista, ohjelmistoista ja sovelluksista. Moduulien aiheita ovat mallintamisen lähtötiedot, tietomallin laadunvarmistus, projektipankit, tietomallien sovelluskohteet sekä mallintaminen tuotesuunnittelussa ja teollisessa rakentamisessa.
 • Opintojaksoon kuuluu lisäksi tietomallinnuksen harjoitustyö. Harjoitustyössä käytetään ensisijaisesti Tekla Structures -ohjelmistoa opintojaksoaineiston ja Teklan ohjevideoiden mukaisesti. Aikaisempaa Tekla osaamista ei vaadita.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.