Fall
Course name Management and Intermediation in the Cultural Business Environment
Course date 12.09.2022 - 28.10.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB, Culture HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Mika Karhumaa
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 08.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Management and Intermediation in the Cultural Business Environment

12.09.2022 - 28.10.2022

Course description

Managerointi- ja välittäjäosaaminen musiikkibisneksessä – alan modernit perusteet

 

Opintojakson sisältö

Opintojakso koostuu seitsemästä itsenäisestä, mutta toisiinsa liittyvästä osasta.

  1. Digitaalinen identiteetti ja passiivinen promootio
  2. Tekijänoikeudet, passiivinen promootio ja kuinka ne kytketään päälle
  3. Managementin rooli ja managerisopimus
  4. Managementin ja artistin välinen suhde
  5. Aktiivinen promootio ja reagoinnit – tarinaa tarinan päälle
  6. Eteneminen ja liiketoiminta
  7. Synkronisaatio yhtenä läpimenoväylänä

Kurssilla pohditaan myös sosiaalisen median pääomaa ja sen merkitystä. Erityistä huomiota kiinnitetään välittäjäosaamiseen liittyvien tehtävien vähenemiseen suhteessa nykyaikaisen managementin tiedollisiin ja operatiivisiin vaatimuksiin. Kurssilla esitellään lyhyesti myös niin kutsutut uudet bisnekset, kuten NFT, metaverse ja web3 – siltä osin kuin sillä on merkitystä managementin toteuttamisessa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa modernin musiikkibisneksen eri yleisöt sekä toimintakentän. Opiskelija osaa rakentaa edustamalleen artistille sosiaalisen median strategisen perustan. Opiskelija sisäistää passiivisen promootion merkityksen sekä osaa hyödyntää sitä sosiaalisen median pääomaa kasvatettaessa.

Opiskelija osaa kehittää edustamansa taiteilijan brändikuvaa artistin tarinan mukaiseksi sekä ymmärtää siihen liittyvät komponentit. Opiskelija osaa keskustella taiteilijan kanssa, tehdä yhdessä toteutettavia toimintasuunnitelmia sekä toteuttaa niitä. Opiskelija osaa muodostaa tarkoitusta vastaavan tiimejä ja toimia osana kansainvälisiä ammattilaisverkostoja.

Opiskelija tunnistaa välittäjäportaan tehtävät ja merkityksen skaalauksen sisällön rikastamisen mahdollistajana sekä liiketoiminnan kehittäjänä.

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa musiikkiteollisuuden liiketoiminta-alueiden rakenteet ja terminologian. Opiskelija osaa toimia välittäjäportaan avustavissa tehtävissä. Opiskelija ymmärtää manageritoiminnan perusajatuksen.

Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)

Opiskelija tunnistaa musiikkiteollisuuden liiketoiminta-alueiden rakenteet, toimintamuodot ja terminologian sekä ymmärtää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset. Opiskelija ymmärtää managerin tehtävien sisällön sekä miten manageri tukee edustamiaan artisteja. Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta.

Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa musiikkiteollisuuden liiketoiminta-alueiden rakenteet, toimintamuodot, ja terminologian ja tietää välittäjäportaan ammatilliset erityisvaatimukset. Opiskelija osaa toimia managerin tehtävissä. Opiskelija osaa rakentaa artistin kanssa eriaikaisia toimintasuunnitelmia, keskustella sujuvasti sekä tuotteistaa artistin osaamista. Opiskelija osaa tulkita managerisopimusta strategisesti sekä sisällyttää siihen räätälöityjä toimintamalleja.

Arviointiasteikko

1-5

Course way of working and time table

Teams-opetus yhteensä 7 kertaa kerran viikossa. Mukana vierailijoita (kansainvälisiä ja kotimaisia) alan keskeisten toimintojen piiristä. Heille, jotka haluavat tenttiä kurssin – tehtävä kerrotaan ensimmäisellä luentokerralla. Tuota tehtävää voi täydentää kurssin kuluessa – sitä tietoa hyödyntäen, jota kurssilla käsitellään.

Luentopäivät – Teams

14.9.                klo 12.15-16

19.9.                klo 12.15-16

3.10.                klo 12.15-16

10.10.              klo 12.15-16

24.10.              klo 15-19

31.10.              klo 16-20

7.11.                klo 16-20

Kolme jälkimmäistä luentoa ovat iltaluentoja yhdysvaltalaisten vieraidemme aikataulun vuoksi. Aikaerosta johtuen edellä mainitut ajat ovat ainoat mahdolliset.

Course info

Teams-yhteys

Course additional info

Suositeltavaa kirjallisuutta;

Mika Karhumaa: The Essence of the Music Business: Contracts 2nd Edition (2019) Mika Karhumaa: The Essence of the Music Business: Philosophy 2nd Edition (2020) Mika Karhumaa: The Essence of the Music Business: Strategy 2nd Edition (2021)

Mika Karhumaa: The Art of Music Business Management: For Artists&Managers ( julkaistaan elo-syyskuussa 2022)

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 15.8.2022 tämän sivun yläosassa.