Non-stop
Course name Effective marketing 2
Course date 20.02.2023 - 17.05.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Sampo Kokkonen, Sami Lanu
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 01.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Effective marketing 2

20.02.2023 - 17.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet
  • ymmärtää brändin rakentamisen ja merkityksen liiketoiminnassa
  • hahmottaa segmentointiprosessin ja sen hyödyt
  • ymmärtää digimarkkinoinnin peruskäsitteet
  • tunnistaa asiakastarpeita ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen menestykselle

Sisältö:

Kurssi keskittyy markkinoinnin perusteisiin ja tämän kurssin aiheina on: segmentointi ja kohdentaminen, brändit ja brändäys, tuotteistaminen, some- / digimarkkinointi sekä asiakaspalvelu ja myyntityö.

Kurssi on jatkoa “Markkinoi vaikuttavasti 1, 2 op” -kurssille.

Katso kurssikokonaisuuden videoesittely: https://vimeo.com/720229943

Prerequisites

Edeltävä osaaminen: Markkinoi vaikuttavasti 1, 2op -kurssin suoritus hyväksytysti

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Verkko-opiskelu 100 %. Kurssin saa suorittaa muutoin oman aikataulun mukaisesti, mutta kaikki oppimistehtävät tulee suorittaa opintojakson päättymiseen mennessä. Opintojakso avautuu 20.2.2023 ja on suoritettavissa 17.5.2023 mennessä.

Videoluennot, kurssikirja & erikseen jaettava kurssimateriaali, verkkotentit, yksilötehtävät ja esseet.

Kurssi toteutetaan MOOC-alustalla: https://mooc.lab.fi/

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat aloitusohjeet perille. Aloitusohjeet saat automaattisesti heti ilmoittautumisen jälkeen. Säilytä ohjeet! Mikäli ohjeet eivät tule, tarkista myös roskaposti, ja laita viesti campusonline@lab.fi. Älä tee tuplailmoittautumista! Kurssin suorittamisen voit aloittaa 20.2.2023.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.