Spring | Full
Course name Successful Marketing
Course date 06.02.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Ulla Kärnä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 22.01.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Successful Marketing

06.02.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät markkinoinnin merkityksen yrityksen menestystekijänä
  • Tiedät perusasiat markkinointikonseptista, henkilökohtaisesta myyntityöstä ja asiakkuudenhallinnasta
  • Osaat soveltaa erityisesti pienyrityksen näkökulmasta keskeisimpiä markkinoinnin oppeja

Sisältö

  • Markkinoinnin merkitys yrityksen menestystekijänä
  • Markkinointikonsepti
  • Asiakastarpeiden selvittäminen ja henkilökohtainen myyntityö
  • Asiakassuuntautunut toiminta ja sen vaikutukset yrityksen asiakkuuksien syntymiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Oppimistehtävät, itsenäinen työskentely ohjeistuksen mukaan. Opiskelin voi rytmittää itsenäisesti noudattaen kuitenkin oppimistehtävien palautusajankohtaa.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen Opintojakson ohjeistukseen tutustuminen ja oppimistehtävät 50 h, itsenäinen työskentely 41 h, oppimateriaaleihin tutustuminen 42 h, yhteensä 133h.

Oppimateriaali Bergström Seija & Leppänen Arja 2011 tai uudempi: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita Helsinki.

Täydentävänä lukemisena: Storbacka Kaj & Lehtinen Jarmo R. 1999: Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla, WSOY Porvoo. Muu materiaali Moodle-oppimisympäristössä.

Course info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.