Summer
Course name Current Trends in Marketing and Communications
Course date 22.05.2023 - 18.08.2023
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Hanna Rajalahti
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.05.2023
Enrol
Course enrolment info

Current Trends in Marketing and Communications

22.05.2023 - 18.08.2023

Course description

Opintojaksolla perehdyt viestinnän etiikkaan sekä teoriassa että käytännössä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ammattietiikan keskeiset lähtökohdat
 • viestinnän eettiset ohjeet Suomessa ja kansainvälisesti
 • ottaa huomioon eettisen harkinnan ja arvioinnin suunnitellessaan ja toteuttaessaan viestintää
 • tunnistaa eri sidos/kohderyhmien arvoihin ja moraaliin liittyviä odotuksia sekä organisaation ja sen toimintaympäristön eettisiä riskejä
 • tunnistaa omat ammatilliset arvopäämäärät ja eettiset lähtökohdat

Sisältö

 • Ammattietiikan lähtökohtia
 • Omat ammatilliset arvot
 • Viestinnän eettiset ongelma-alueet
 • Viestinnän eettinen ohjeistus Suomessa ja kansainvälisesti
 • Eettinen harkinta ja arviointi viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Eettisen johtamisen lähtökohtia

Prerequisites

Opintojakso edellyttää opiskelijoilta ammatillista kokemusta yritys- tai organisaatioviestinnästä.

Course way of working and time table

Opiskelija suorittaa opintojakson pääosin itsenäisesti touko-elokuussa 2023. Opintojakso alkaa kahdella online-tapaamisella ja on sen jälkeen virtuaalinen. Opintojakso loppuu elokuussa online-tapaamiseen. Opintojaksoon sisältyy yksilötehtäviä ja lopuksi oman oppimisen arviointi. Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus julkaistaan Moodlessa.

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (COM4HM005) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.