Summer
Course name Marketing Planning and Management
Course date 07.07.2023 - 31.07.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Miia Koski
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.04.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Marketing Planning and Management

07.07.2023 - 31.07.2023

Course description

Oppimistavoitteet Opiskelija tunnistaa yrityksen kokonaisvaltaisen markkinaorientaation merkityksen ja osaa tehdä strategisia valintoja markkinoinnin johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen markkinointia dynaamisessa toimintaympäristössä.

Sisältö

  • Yrityksen markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys
  • Markkinoinnin suunnitteluprosessi
  • Markkinoinnin kilpailukeinot
  • Markkinoinnin johtamisen kokonaisuus

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Numeerinen arviointi 0 – 5. Kurssilla tehdään markkinointisuunnitelma.

Course way of working and time table

Kurssin luentovideot avautuvat Moodleen joka toinen päivä välillä 7.7.2023 – 21.7.2.23. Luentojen tehtävien avulla tehdään markkinointisuunnitelmaa pala kerrallaan eteenpäin. Luentojen jälkeisellä viikolla on vielä aikaa viimeistellä suunnitelmaa (21.7. – 31.7.23). Mitään kalenteriin sidottuja tapaamisia ei ole. Kurssin voi suorittaa täysin itsenäisesti heinäkuun aikana.

Course info

Normaalit office-ohjelmistot (Word, Powerpoint jne.) riittävät hyvin.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).