Non-stop
Course name Basics of Mathematical Subjects at the University level
Course date 15.08.2022 - 10.06.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Natural Sciences HUB, Nature and Environment HUB, Technology HUB
Teacher Juhani Paananen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2022 - 15.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Basics of Mathematical Subjects at the University level

15.08.2022 - 10.06.2023

Course description

Tavoitteena on parantaa laskennallisten opintojen valmiuksia kehittämällä matemaattisten aineiden lähtötasoa.

Sisältö:

  • Matematiikka (lausekkeet, yhtälöt, suorakulmainen kolmio, prosenttilaskenta, pinta-alat, tilavuudet)
  • Fysiikka (liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteita)
  • Kemia (reaktioyhtälöt, ainemäärälaskut)
  • Logiikka (loogiset päättelytehtävät)

Prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Course way of working and time table

Video-opetusmateriaali omaan tahtiin opiskelua varten, itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt, opettaja on tavoitettavissa sähköpostilla tai Whatsapin avulla.

Course info

Tietokone ja kuulokkeet. Excel tai vastaava taulukkolaskentaohjelma.

Course additional info

Ole aktiivinen! Toimi Moodle-materiaalissa annettujen ohjeiden mukaisesti.