Fall
Course name Media education as a means of supporting the development of children and young people
Course date 31.10.2022 - 21.12.2022
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Timo Hintikka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 09.10.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Media education as a means of supporting the development of children and young people

31.10.2022 - 21.12.2022

Course description

Tavoitteet:

Ymmärrät median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Tunnet mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Sinulla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Pystyt tukemaan vanhempia tai huoltajia mediakasvatuksessa. Tiedät erilaisia mahdollisuuksia käyttää teknologiaa lapsen tai nuoren hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena. Motivoidut kehittämään ja käyttämään mediakasvatuksen ja teknologian mahdollisuuksia työskennellessäsi lasten ja nuorten parissa.

Sisältö:

  1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
  2. Suojelullinen näkökulma mediakasvatuksessa
  3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
  4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
  5. Mediatyökalut, menetelmät ja teknologian hyödyntäminen
  6. Mediavanhemmuus ja kasvatusyhteistyö

Prerequisites

Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet. Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Verkko-opiskelu ja vaihtoehtoiset oppimistehtävät opiskelijan oman opiskeltavan alan näkökulmasta. Opintojaksolla ei ole webinaareja, mutta se sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä keskustelupalstalle.