Summer
Course name German in the Media
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Kaija Sankila, Sari Parkkinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

German in the Media

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen tunnet saksankielistä lehdistöä ja oman alan lehtiä. Opintojakson aikana kartutat ja syvennät oman alasi sanavarastoa. Harjoittelet myös kirjoittamista artikkelin pohjalta.

Sisältö

Itsenäistä omaa opiskelualaa käsittelevien lehtiartikkeleiden (6 kpl) työstämistä: sanalistat, tiivistelmät suomeksi, kirjoitelmat saksaksi. Loppukeskustelu opettajan kanssa tehtävistä joko saksaksi/suomeksi.

Prerequisites

Edellytyksenä vähintään lukion saksa tai ammattikorkeakoulun saksan jatkokurssi. (A1.2 taso)

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course info

Loppukeskustelu opettajan kanssa tehtävistä joko saksaksi/suomeksi.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.