Spring
Course name Media Russian
Course date 01.03.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Riitta Hyttinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 12.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Media Russian

01.03.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Tutustut netissä venäjänkieliseen lehdistöön, lähinnä oman alan lehteen/lehtiin. Perehdyt sanomalehtikielelle tyypillisiin rakenteisiin sekä laajennat ja monipuolistat oman alasi sanavarastoa.

Sisältö

Itsenäistä lehtiartikkeleiden työstämistä ja tehtävien tekemistä (sanalistat, referaatit, kirjoitelmat) sekä sanomalehtikielen rakenteisiin perehtymistä.

Prerequisites

Aiempi osaaminen/opinnot

Lukion venäjä tai vastaava muuten hankittu osaaminen (voit tarkistaa lähtötasosi vastuuopettajan kanssa ennen ilmoittautumista).

Opintojakso sopii myös sellaisille venäläissyntyisille opiskelijoille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan oman alan sanaston osaamista äidinkielellä. Jos äidinkielesi/toinen kielesi on venäjä, ole hyvä ja ota yhteyttä opintojakson opettajaan ennen kuin ilmoittaudut.

Assessment criteria

Arviointiperusteet

Ohjeiden ja yhteisen sopimuksen mukaan tuotettu aineisto ja suullinen tai sähköpostikeskustelu.

Arviointiasteikko

hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Alkutapaaminen/alkuinfo sähköpostitse opettajan kanssa (1 tunti), itsenäistä työskentelyä noin 80 tuntia. Kirjallinen palaute ja tarvittaessa sähköpostikeskustelu.

Oppimateriaali Itsenäisesti netistä valitut lehtiartikkelit sekä harjoitukset Moodle-oppimisympäristössä.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.