Spring
Course name Mechanics
Course date 03.03.2023 - 19.05.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Sami Suhonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 27.02.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Mechanics

03.03.2023 - 19.05.2023

Course description

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:

-käyttää suureita ja yksiköitä -mekaniikan peruslait ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun -pelkistää mekaniikkaan liittyvän ongelman suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi -perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin -tuottaa ja tulkita graafisia esityksiä

Sisältö:

SI-järjestelmä, suurelaskenta, tasaisen ja muuttuvan liikkeen mallintaminen, voima ja Newtonin lait, työ, energia ja teho etenemisessä ja pyörimisessä, energiaperiaatteen soveltaminen.

Course way of working and time table

Viikkotasolla aikataulutettu, pääasiassa omatahtinen verkko-opiskelu. 100% verkossa

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.