Summer
Course name Getting to Know Mentoring
Course date 22.05.2023 - 25.08.2023
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Tuula Rajander
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 05.05.2023
Enrol
Course enrolment info

Getting to Know Mentoring

22.05.2023 - 25.08.2023

Course description

Tiedätkö mentoroinnin mahdollisuudet työelämän kehittämisessä? Osaatko hyödyntää mentoroinnin menetelmiä tehokkaasti?

Opintojakso antaa eväitä mentorointiohjelman rakentamiseen ja mentorina toimimiseen.

Opintojakson tavoitteet ja sisältö

Osallistuja:

  • ymmärtää mentoroinnin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osaamisen kehittämisen menetelmänä
  • hallitsee mentoroinnin eri muodot ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa ja -suhteissa
  • kykenee arvioimaan ja soveltamaan erilaisia mentorointimenetelmiä eri mentorointitilanteissa ja -suhteissa
  • osaa analysoida laadukkaan mentorointiprosessin keskeisiä tekijöitä
  • osaa suunnitella mentorointiohjelman ja -prosessin

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Itsenäiset verkko-opinnot. Monivalintatentit, palautettava mentorointisuunnitelma.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.