Non-stop
Course name Metallurgy
Course date 01.01.2023 - 31.07.2023
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Leena Nolvi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 04.06.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Metallurgy

01.01.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija tuntee metallien sisäisen rakenteen ja hallitsee siihen vaikuttavien yleisimpien lämpökäsittelyjen mekanismit ja vaikutukset. Opiskelija ymmärtää hitsausprosessissa tapahtuvat olomuotojen muutokset ja niiden vaikutuksen sekä eri työstömenetelmien ja niihin käytettävien työkalujen materiaaleille asettamat vaatimukset. Opiskelija tuntee työstössä ja hitsauksessa tapahtuvien materiaalien muutosten vaikutusten minimoimiseksi tehtävien toimenpiteiden mekanismit.

Sisältö

Metallien sisäinen rakenne, olotilapiirrokset ja faasimuutokset, terästen lämpökäsittelyt, valurautojen metallioppi, hitsaukseen ja työstöön liittyvä metallioppi.

Prerequisites

Esitietovaatimukset: Materiaalit ja niiden valinta.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina nonstop-toteutuksena. Opiskelijan on mahdollista edetä opintojakson Moodle-alustalla itsenäisesti omassa tahdissa. Moodleen on koottu aineistoa ja harjoituksia tukemaan itsenäistä opiskelua.

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.