Spring | Full
Course name Forest Energy
Course date 10.01.2023 - 28.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Seppo Kainulainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.04.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Forest Energy

10.01.2023 - 28.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • hallitsee metsäpolttoaineiden tuotanto- ja käyttömahdollisuudet käyttöpaikoittain ja kokoluokittain
 • tietää metsäbiomassoihin perustuvien energialähteiden hankinta- ja tuotantoketjut
 • osaa laskea metsäenergian eri tuotantoketjujen kannattavuuden
 • tietää metsähakkeen ominaisuudet ja laatuvaatimukset
 • hallitsee hakkeen lämpöarvon määrityksen
 • hallitsee energiapuun mittauksen
 • hallitsee harvesterin, ajokoneen ja hakkurin käyttötuntilaskennan
 • osaa valita tapauskohtaisesti kustannustehokkaimman metsähakkeen tuotantoketjun

Sisältö

 • Metsäenergian alueellinen korjuupotentiaali
 • Energiapuun korjuun suunnittelu
 • Pienenergiapuun hankintaketjun teknologiat ja kustannusrakenne
 • Latvusmassan ja kantojen korjuun teknologiat ja talous
 • Energiapuun mittaus
 • Energiapuukoneketjun kustannuslaskenta
 • Metsäpolttoaineiden ominaisuudet ja laatuvaatimukset

Prerequisites

Suositellaan lähtötasoksi Uusiutuvat energianlähteet ja käyttö -opintojaksoa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja sen voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.