Spring
Course name Basics for forest ownership
Course date 08.01.2024 - 12.03.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB, Languages and Communication HUB, Culture HUB, Natural Sciences HUB, Nature and Environment HUB, Hospitality Management HUB, Health and Wellbeing HUB, Technology HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Juha Tiainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 29.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics for forest ownership

08.01.2024 - 12.03.2024

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa metsänomistamisen perusasiat. Hän osaa arvioida ja tarkastella metsää moniarvoisesti niin palkansaajan, eläkeläisen, maatilan tai sijoittajan näkökulmasta. Opiskelija osaa tulkita suomalaisten metsänomistajien monikäyttötavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä.

Sisältö:

 • metsä omistusmuotona ja sijoituskohteena sekä osana Suomen kansantaloutta
 • metsäpolitiikka, keskeiset alan sidosryhmät ja organisaatiot, metsäverotus ja -säädökset
 • metsäekosysteemi, sen toiminta ja kasvupaikkaluokittelun perusteet
 • metsänhoidon ja kasvatuksen perusteet, metsätuhot
 • metsäsuunnittelu ja digitaaliset metsätietojärjestelmät
 • puukaupan perusteet sekä ainespuun ja energiapuun puunkorjuu
 • metsien suojelu ja ympäristönhoito, luonnon monimuotoisuus ja metsä hiilensitojana
 • kiinteistö ja kaavoitusasiat, metsätilakauppa, tila-arviot, tarjoukset, kauppakirjat, sukupolvenvaihdosasiat

Prerequisites

Ei edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointi Hyväksytty/hylätty.

Kriteerit

Hyväksytty:

 • Opiskelija osaa hyödyntää metsällistä dataa päätöksenteon tukena metsää omistaessaan.
 • Hän osaa antaa esimerkkejä alan käsitteistä ja metsää koskevista toimenpiteistä sekä monitavoitteisesta metsien käytöstä.
 • Hän osaa talousmetsien kasvatusperiaatteet ja osaa käytännössä metsiköiden tasaikäiskasvatuksen ja puukaupan perusteet.
 • Opiskelija osaa antaa esimerkkejä metsäekosysteemin hiilensidontapotentiaalista.

Course way of working and time table

Kahden tunnin webinaarit ja niistä tallenne seuraavasti: Maanantaisin 8.1. 23 – 19.2. klo 14-16

Arviointi:

Verkkotentti 20.2. – 12.3. 2024 välisenä aikana

Course info

Webbikameraa ja headsettiä suositellaan.

Course additional info

Ei pakollisia webbiluentoja – tallenteet käytettävissä myös.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).