Spring
Course name Forest Damages
Course date 20.03.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Sini Rantanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 05.03.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Forest Damages

20.03.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Metsätalouden kannalta keskeisimpien metsätuhojen tunnistaminen, metsätuhojen taloudellisten vaikutusten ymmärtäminen sekä metsätuhojen haittojen vähentämisen keinot.

Opiskelija

  • osaa tunnistaa yleisimmät metsätuhot ja tuhojen aiheuttajat
  • tietää metsätuhojen taloudelliset vaikutukset
  • tuntee metsätuhojen ehkäisyyn liittyvät yleisimmät toimenpiteet

Sisältö

  • metsätalouden kannalta keskeisimpien metsätuhojen tunnistaminen
  • metsätuhojen taloudellisten vaikutusten ymmärtäminen
  • metsätuhojen haittojen vähentämisen keinot

Assessment criteria

Arviointiperusteet

verkkotentti ja hyväksytysti suoritetut opintojaksoon liittyvät tehtävät

Arivointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

2 op = noin 54 h opiskelijan työtä

  • luennot 8 h
  • omatoiminen opetusmateriaaliin tutustuminen ja tehtävien teko, kurssiraportin työstäminen, tenttiin valmistautuminen ja tentin suorittaminen noin 46 h

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.