Fall
Course name Multiple Use of Forests
Course date 14.08.2023 - 31.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Jyry Eronen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 26.11.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Multiple Use of Forests

14.08.2023 - 31.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

 • Tuntee metsien monikäytön käsitteenä
 • Ymmärtää metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisen
 • Tietää metsien tuotteet, kuten marjat, sienet sekä riistan ja niihin liittyvät virkistyskäyttö- ja talousnäkökulmat
 • Ymmärtää kansallispuistojen merkityksen yhteiskunnalle ja tuntee niihin liittyvät talousnäkökulmat
 • Tuntee taajamametsänhoidon erityispiirteet
 • Tuntee metsien monikäyttöä ohjaavia metsäpoliittisia keinoja

Sisältö

Opinnoissa opetellaan metsien monikäyttöön ja monikäytön talouteen liittyviä perusasioita. Opinto soveltuu kaikille metsien monikäytöstä kiinnostuneille.

 • Metsien monikäyttö käsitteenä
 • Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen
 • Sieniin, marjoihin, riistaan ja muihin metsän tuotteisiin liittyviä monikäyttö- ja talousnäkökulmia
 • Kansallispuistot osana Suomen metsiä
 • Metsien virkistyskäyttö
 • Taajamametsien erityispiirteet
 • Metsien monikäyttöä ja monimuotoisuutta tukevia kansallisia ohjelmia ja hankkeita

Assessment criteria

Arviointikriteerit

Opinto arvioidaan annetun esseetehtävän perusteella

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Kurssilla perehdytään itsenäisesti kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla opintojakson aihepiireihin. Opiskelija koostaa oppimistaan asioista esseen, jonka perusteella kurssisuoritus arvioidaan.

Opiskelijan ajankäyttö: luentotallenteiden katsomien noin 8 h, kirjallisuuteen perehtyminen ja esseen kirjoitus noin 42 h.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.