Non-stop
Course name From visions to interpreting
Course date 31.10.2022 - 31.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Marjukka Nisula
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 22.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

From visions to interpreting

31.10.2022 - 31.07.2023

Course description

Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään mielikuvaa viittomakielen ikonisten kielioppirakenteiden, kuten tilankäytön tuottamisessa. Mielikuvaharjoittelun tavoite on kehittää suomenkielisen oppijan viittomakielistä ilmaisua niin, että se on mahdollisimman luovaa, monipuolista ja visuaalisti rikasta.

Opintojaksolla perehdytään visuaalisen informaation lainalaisuuksiin, kuten syys-seuraussuhteisiin. Harjoitellaan viitotun kielen produktiivisia sekä CA rakenteita. Pohditaan, miten puhutusta/kirjoitetusta kielestä synnytetään mielikuvia. Vertaillaan kirjoitetun/puhutun kielen eroja, samanaikaisuutta / perättäisyyttä.

Opintojakso sopii viittomakieltä jo jonkun verran osaaville tai pidempään opiskelleille, joilla on haasteita esimerkiksi tilankäytön hallinnassa.

Prerequisites

Viittomakielen alkeet tai tukiviittomien käyttö.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu-täydennettävä.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson tulee suorittaa toteutusaikana.

Kurssilla on johdantona videoluento ja oppimistehtäviä, joissa opiskelija tallentaa omaa viittomakieltä. Viittomakielistä videomateriaalia analysoidaan ja annetaan palautetta vertaisopiskelijan viittomisesta. Opiskelija perehtyy myös kuuron viittomakielisen tekstiin. Kurssilla on myös artikkeleita, jotka tuovat teoreettista taustaa oppimiselle.

Course enrolment info

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.