Spring
Course name What is customer and service guidance?
Course date 09.01.2023 - 19.05.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Anu Pelkonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.11.2022 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

What is customer and service guidance?

09.01.2023 - 19.05.2023

Course description

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut asiakas- ja palveluohjaustyön keskeisiä lähtökohtia ja ydintavoitteita kuten asiakas- ja palveluohjaustyötä ohjaavia lainsäädännöllisiä ja teoreettisia perusteita.

Opiskeltuasi opintojakson

  • tiedät asiakas- ja palveluohjaustyötä ohjaavan lainsäädännöllisen perustan
  • tunnet asiakas- ja palveluohjaustyön eri tasot ja niiden tarpeen ja merkityksen palvelujärjestelmässä
  • tunnistat asiakaslähtöisyyden teoreettisen perustan ja ymmärrät sen merkityksen asiakas- ja palveluohjausvuorovaikutuksessa
  • ymmärrät asiakas- ja palveluohjauksen merkityksen ja mahdollisuudet asiakkaan hoito-, kuntoutus- tai palvelupolulla

Sisältö

Opintojakso keskittyy kolmeen pääteemaan. Opiskeltavat teemat ovat:

  • asiakaslähtöisyys asiakas- ja palveluohjauksessa
  • ammatillinen vuorovaikutus asiakas- ja palveluohjauksessa
  • asiakas- ja palveluohjauksen tarve

Prerequisites

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Harjoitustehtäviä voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Tentin suorittamiseksi on kolme yrityskertaa.

Course enrolment info

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 9.1.2023-19.5.2023. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.23.

Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta n. viikosta 52 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.