Non-stop
Course name I in future working life
Course date 24.01.2022 - 18.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2021 - 30.10.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

I in future working life

24.01.2022 - 18.12.2022

Course description

Tavoitteet: Osaat nimetä keskeisimmät globaalit muutosilmiöt ja arvioida niiden vaikutuksia tulevaisuuden työelämään. Osaat opiskelemastasi alasta riippumatta arvioida uusien teknologioiden ja innovaatioiden mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tunnistat omaa osaamistasi ja osaat suhteuttaa sitä tulevaisuuden työelämässä korostuviin tarpeisiin. Osaat etsiä tietoa erilaisista mahdollisuuksista kartuttaa ja ylläpitää osaamistasi tulevaisuuden työelämässä. Sisältö: Mitä ovat megatrendit? Miten erilaiset tulevaisuusskenaariot saattavat vaikuttaa työelämäämme? Millaisten muutosilmiöiden nähdään vaikuttavan työn tekemiseen tulevaisuudessa? Millaiset teknologiat voivat olla merkittäviä tulevaisuudessa? Millaisia ovat tulevaisuuden osaamistarpeet? Millaisia asioita osaamisidentiteettiisi kuuluu? Miten jatkuvan oppimisen ajatus voisi toteutua sinun kohdallasi?

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Course way of working and time table

Tee tehtävät etenevässä järjestyksessä. Osassa tehtäviä sinun tulee myös kommentoida muiden opiskelijoiden ajatuksia.

Kevään 2022 osalta tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.5.2022. Kesän ja syksyn 2022 osalta tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 30.11.2022.

Jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä opettaja tarkistaa tehtävät ja laittaa suoritusmerkinnät PEPPI-opintoasiainjärjestelmään. Kesäkuun ja heinäkuun viimeinen päivä suorituksia ei kirjata, vaan ne opettaja tekee takautuvasti elokuun viimeinen päivä 2022.

Course info

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 24.1.2022 alkaen. Suoritusaika 2 kk.

Toteutuskuvauksen vaihe 1 ja vaihe 2 koskevat avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Campusonlinessa ilmoittautuneille ensimmäiset kutstu lähetetään noin viikkoa ennen toteutuksen alkua.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.