Non-stop
Course name Me as an Entrepreneur 1 cr
Course date 15.09.2021 - 30.09.2022
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Heli Rosenqvist
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 30.08.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Me as an Entrepreneur 1 cr

15.09.2021 - 30.09.2022

Course description

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on saada opiskelija kiinnostumaan yrittäjyyden eri näkökulmista, tunnistamaan keskeiset yrittäjyysominaisuudet ja ymmärtämään sisäisen yrittäjyyden merkitys. Opintojakso auttaa opiskelijaa arvioimaan omia ominaisuuksiaan ja tunnistamaan mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu yrittäjyyteen yhtenä mahdollisena uravaihtoehtona. Lähtökohtana tarkastelulle on toiminnallisen yrittäjyyden viitekehys (effectual entrepreneurship). Opiskelija tarkastelee yrittäjyyttä omista lähtökohdistaan, joita ovat esim. opiskelijan oma minäkuva ja osaaminen sekä henkilökohtaiset verkostot.

Prerequisites

Tälle opintojaksolle voi ilmoittautua ainoastaan Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (MODI) -erikoistumiskouluksen opiskelijat.

Opintojakso on Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (MODI) -erikoistumiskoulutuksen vapaasti valittava opintojakso. Erko-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson ajalla 15.9.2021-30.9.2022.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso on suoritettavissa verkossa omaan tahtiin 15.9.2021-30.9.2022. Opintojakso on MODI-erikoistumiskoulutuksen Digicampus-alustalla.

Opintojakson tehtävänä on essee, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Opiskelija kokoaa esseeseen viisi toiminnallisen yrittäjyyden periaatetta ja peilaa niitä itseensä sekä omiin yrittäjyyden valmiuksiinsa.

Course enrolment info

Tälle nonstop-opintojaksolle voi ilmoittautua ainoastaan Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (MODI) -erikoistumiskouluksen opiskelijat.

Opintojaksolle ei ole rajoitettua paikkamäärää.