Spring | Full
Course name Customer Experience
Course date 15.01.2024 - 31.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Mikko Lahti
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 28.04.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Customer Experience

15.01.2024 - 31.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät mistä tekijöistä asiakaskokemus muodostuu ja osaat kuvata sitä
  • Ymmärrät palvelun laadun merkityksen yrityksen toiminnassa sekä asiakaskokemuksen muodostumisessa ja osaat arvioida palvelua perustellusti
  • Tiedät miten laadukas palvelukokemus muodostuu: palvelun laadun ulottuvuudet ja palvelun laadun kriteerit ja niihin vaikuttavat tekijät

Sisältö

Asiakaskokemuksen ja palvelun laadun käsitteet ja asiakaskokemuksen muodostuminen

  • Osaat kuvailla asiakaskokemuksen muodostumista
  • Tunnistat haastavien kohtaamistilanteiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja vahvistat valmiuksiasi toimia niissä
  • Saat valmiuksia merkityksellisen asiakaskokemuksen johtamiseen ja kehittämiseen valmentavan työotteen ja vuorovaikutuksen keinoin

Assessment criteria

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.