Spring
Course name What is Cultural Well-Being?
Course date 13.03.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Riitta Räsänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 26.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

What is Cultural Well-Being?

13.03.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen

  • Osaat määritellä, mitä kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan
  • Tiedät, miten ja miksi taidetta ja kulttuuria hyödynnetään sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työssä
  • Tunnistat oman suhteesi taiteeseen ja kulttuuriin

Sisältö

Opinnoissa keskeisenä sisältönä on

  • Kulttuurihyvinvoinnin käsite
  • Taiteen ja kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutukset
  • Käytännön esimerkkejä kulttuurihyvinvointityöstä

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä