Spring | Full
Course name How’s it going? Keys to your sustainable well-being
Course date 18.03.2024 - 19.05.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Teija Rautiola
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 25.02.2024
Implementation plan

How’s it going? Keys to your sustainable well-being

18.03.2024 - 19.05.2024

Course description

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteet mukailevat OHJY-hankkeen tavoitteita. Verkko-opintojakso edistää korkeakouluopiskelijan hyvinvointia ja terveyttä – toimintakykyä, sekä kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön ja -opintoihin. Itsenäinen verkko-opintojakso tukee tiedon, esimerkkien ja harjoitteiden avulla opiskelijan henkisestä kapasiteettia, kykyä selviytyä toimintakykyisenä sekä hyvinvoivana läpi kriisien ja kuormittavien tilanteiden, joita elämänkulkuun ja opiskeluun liittyy.

Suoritettuaan verkko-opintojakson opiskelija:

 • Pystyy selviytymään hyvin arjen kulkuun liittyvistä toimintakykyä ylläpitävistä vaateista.
 • Tunnistaa omien luonteenpiirteiden vaikutuksia toimintakykyyn ja osaa johtaa itseään.
 • Tietää kestävän kehityksen päätavoitteet ja motivoituu kehittämään omaa kestävää hyvinvointiaan ja asiantuntijuuttaan.
 • Pystyy selviytymään opiskelun ja muiden vaatimusten paineista ja osaa käsitellä kuormittumista.
 • Tunnistaa opintojen eri vaiheisiin liittyviä mahdollisia haasteita ja motivoituu hakemaan tukea tarvittaessa.

Sisältö

 1. Arjen peruspalikat 1 op
 2. Tietoisuus- ja tunnetaidot 1 op
 3. Kestävä oman hyvinvoinnin kehittäminen 1 op
 4. Sosiaaliset voimarat 1 op
 5. Kuormitus ja palautuminen 1 op
 6. Opiskelun tuki 1 op

Opiskelija valitsee kuudesta osioista viisi, jotka hän haluaa suorittaa.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki pakolliset tehtävät ja testit on tehty ohjeistuksen mukaisesti annetun aikataulun puitteissa.

Course info

Opintojakso on osa Opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin edistämisen hanketta (OKM 2021-2023). Hankkeen päätavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisemällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluopintoihin ja -yhteisöön.

Hankkeessa tuotettua verkko-opintojaksoa toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.