Spring
Course name How´s it going? Keys to your sustainable well-being
Course date 18.03.2024 - 19.05.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Riitta Sievänen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 10.03.2024
Enrol

How´s it going? Keys to your sustainable well-being

18.03.2024 - 19.05.2024

Course description

Tavoitteet: 

Opintojakson tavoitteet mukailevat OHJY-hankkeen tavoitteita. Verkko-opintojakso edistää korkeakouluopiskelijan hyvinvointia ja terveyttä – toimintakykyä, sekä kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön ja -opintoihin. Itsenäinen verkko-opintojakso tukee tiedon, esimerkkien ja harjoitteiden avulla opiskelijan henkistä kapasiteettia, kykyä selviytyä toimintakykyisenä sekä hyvinvoivana läpi kriisien ja kuormittavien tilanteiden, joita elämänkulkuun ja opiskeluun liittyy.

Suoritettuaan verkko-opintojakson opiskelija:

• Pystyy selviytymään hyvin arjen kulkuun liittyvistä toimintakykyä ylläpitävistä vaateista.

• Tunnistaa omien luonteenpiirteiden vaikutuksia toimintakykyyn ja osaa johtaa itseään.

• Tietää kestävän kehityksen päätavoitteet ja motivoituu kehittämään omaa kestävää hyvinvointiaan ja asiantuntijuuttaan.

• Pystyy selviytymään opiskelun ja muiden vaatimusten paineista ja osaa käsitellä kuormittumista.

• Tunnistaa opintojen eri vaiheisiin liittyviä mahdollisia haasteita ja motivoituu hakemaan tukea tarvittaessa.

Sisältö:

1. Arjen peruspalikat 1 op

2. Tietoisuus- ja tunnetaidot 1 op

3. Kuormitus ja palautuminen 1 op

4. Opiskelun tuki 1 op

5. Sosiaaliset voimarat 1 op

6. Kestävä oman hyvinvoinnin kehittäminen 1 op

Opiskelija valitsee kuudesta osioista viisi, jotka hän haluaa suorittaa.

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki pakolliset tehtävät ja testit on tehty ohjeistuksen mukaisesti annetun aikataulun puitteissa.

Course info

Opintojakso on osa Opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin edistämisen hanketta (OKM 2021 – 2023). Hankkeen päätavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisemällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluopintoihin ja -yhteisöön.

Hankkeessa tuotettua verkko-opintojaksoa toteuttavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.